Algemeen – Nuttige links


Op deze pagina vind u een verzameling aan weblinks die handig en/of nuttig kunnen zijn voor iedereen met een beperking. Hier kunt u veel informatie vinden die voor u van belang kan zijn.

Ieder(in)
Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Het Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is dé advieslijn over zorg, ondersteuning en participatie. U krijgt antwoord op uw vragen en helpt ons op te komen voor uw belangen.

Het juiste loket
Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz.

Gewoon gelijk
Het VN verdrag is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte rechtop gelijke behandeling en participatie. Wat verandert er in Nederland? En wat betekent dat?

Meerkosten
Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Deze kosten zijn voor een deel terug te vragen of te compenseren.

Ik Doe Mee
Iedereen heeft wensen, ook mensen met een beperking. Wensen over dingen in de zorg of in je leven waar je blij van wordt of die je juist wilt veranderen. Door samen te werken en te praten kun je veel bereiken. Op deze website zie je hoe anderen dat aanpakken. Lees de verhalen van mensen met een beperking, hun familie, hun vrienden en hun begeleiders. Bekijk de filmpjes.

Coalitie Voor Inclusie
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Met of zonder beperking.

Zorgbelang Gelderland
Zorgbelang streeft naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. Wij willen dit bereiken door inwoners te ondersteunen en samen te werken met 475 aangesloten patiënten- en gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.

Wij Staan Op
In 2015 kwam Wij Staan Op! met het manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid. Dit manifest bevatte 12 stellingen om de regering en de samenleving bewust te maken van de positie van mensen met een handicap en om ze aan te sporen die positie samen met ons te verbeteren.