Algemeen – Privacyverklaring

[lmt-post-modified-info]

Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD),

gevestigd te Doesburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://gehandicaptenraaddoesburg.org/
bestuur@gehandicaptenraaddoesburg.org
p.a.
Seringenlaan 76
6982 CC Doesburg
M: 0638681047

Jelle Berends is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) Hij is te bereiken via voorzitter@gehandicaptenraaddoesburg.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een vragenformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 gezondheid (handicap en/of beperking gebonden hulpmiddelen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 Om uw belangen te kunnen behartigen

Geautomatiseerde besluitvorming.
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens en reden waarom:
2 jaar – persoonsgegevens – om u te kunnen contacteren voor evenementen.
2 jaar – gezondheid (handicap en/of beperking gebonden hulpmiddelen) – om te kunnen bepalen of we u voor bijvoorbeeld een scootmobieltocht kunnen benaderen of andere specifieke evenementen.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@gehandicaptenraaddoesburg.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bestuur@gehandicaptenraaddoesburg.org

Weergaven: 819