SGRD Toegankelijkheidsrapport 2018


Zoals gebruikelijk brengt de SGRD ook dit jaar weer haar toegankelijkheidsrapport uit. Ieder jaar kiezen we een onderwerp in de stad waar we goed naar kijken of daar obstakels liggen voor mensen met een beperking.

Continue reading “SGRD Toegankelijkheidsrapport 2018”

De SGRD begroet nieuwe bewoners Doesburg


Vanavond begroette Doesburg tweehonderd nieuwe bewoners. De inloop bestond uit een groot aantal stands door het hele stadhuis en, omdat veel Doesburgse verenigingen en andere initiatieven zich aan hen wilden voorstellen, ook nog een grote tent vol kramen.

Continue reading “De SGRD begroet nieuwe bewoners Doesburg”

Drive-in voor mensen met een beperking


Op woensdag 3 oktober organiseert de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. een drive-in voor iedereen die gebruik maakt van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets, rollator of rolstoel.

Continue reading “Drive-in voor mensen met een beperking”

Inloopavonden afvalbeleid


Deze week was het dan zover, de nieuwe inloopavonden voor het gespiegeld afval inzamelen braken aan. Deze maal was de communicatie hierover sterk verbeterd, twee weken voor die tijd lag bij ieder Doesburgs huishouden de uitnodiging op de deurmat en één week van te voren werden de avonden aangekondigd in de Regiobode.

Continue reading “Inloopavonden afvalbeleid”