SGRD Toegankelijkheidsrapport 2018


Zoals gebruikelijk brengt de SGRD ook dit jaar weer haar toegankelijkheidsrapport uit. Ieder jaar kiezen we een onderwerp in de stad waar we goed naar kijken of daar obstakels liggen voor mensen met een beperking.

Continue reading “SGRD Toegankelijkheidsrapport 2018”

Drive-in voor mensen met een beperking


Op woensdag 3 oktober organiseert de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. een drive-in voor iedereen die gebruik maakt van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets, rollator of rolstoel.

Continue reading “Drive-in voor mensen met een beperking”

De IJsselvallei Scootmobieltocht 2018


Op woensdag 16 mei reed de Stichting Gehandicaptenraad Doesburg e.o. haar jaarlijkse scootmobieltocht, met een record aantal inschrijvingen van 31 scootmobiel rijders. Op de ochtend van de bewuste woensdag keken er velen bezorgd naar de lucht, aangezien het somber was en zelfs regende, maar gelukkig brak voor het vertrek de zon door zodat niets een fijne tocht in de weg stond.

Continue reading “De IJsselvallei Scootmobieltocht 2018”

SGRD organiseert weer een scootmobieltocht


Op woensdag 16 mei a.s. is het zover. Dan organiseert de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. de jaarlijkse scootmobieltocht. Er is wederom een mooie route voor u uitgestippeld.

Continue reading “SGRD organiseert weer een scootmobieltocht”

Ook in Doesburg moet een inclusie agenda komen.


Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is in 2016 geratificeerd. Sinds 14 juli 2016 geldt het verdrag ook in Nederland. De bedoeling van het VN-verdrag is dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Het doel is het wegnemen van de achterstanden die mensen met een beperking hebben op volwaardig meedoen. Het VN-verdrag moet de komende jaren worden uitgevoerd. Ook lokaal. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol.

Continue reading “Ook in Doesburg moet een inclusie agenda komen.”