SGRD Toegankelijkheidsrapport 2018


Zoals gebruikelijk brengt de SGRD ook dit jaar weer haar toegankelijkheidsrapport uit. Ieder jaar kiezen we een onderwerp in de stad waar we goed naar kijken of daar obstakels liggen voor mensen met een beperking.

Continue reading “SGRD Toegankelijkheidsrapport 2018”

Drive-in voor mensen met een beperking


Op woensdag 3 oktober organiseert de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. een drive-in voor iedereen die gebruik maakt van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets, rollator of rolstoel.

Continue reading “Drive-in voor mensen met een beperking”

Inloopavonden afvalbeleid


Deze week was het dan zover, de nieuwe inloopavonden voor het gespiegeld afval inzamelen braken aan. Deze maal was de communicatie hierover sterk verbeterd, twee weken voor die tijd lag bij ieder Doesburgs huishouden de uitnodiging op de deurmat en één week van te voren werden de avonden aangekondigd in de Regiobode.

Continue reading “Inloopavonden afvalbeleid”

Nieuwe inloop afvalbeleid in Doesburg


Met de aankondiging dat er per 1 januari 2018 in Doesburg een nieuw, gespiegeld, afvalbeleid zou komen, brak er in september 2017 ongeloof, boosheid en ook angst uit bij de Doesburgers. De angst zat vooral bij de mensen met een beperking, de doelgroep dus waar de SGRD zich sterk voor maakt.

Continue reading “Nieuwe inloop afvalbeleid in Doesburg”