Aanpassing regeling Eigen Risico chronisch zieken en gehandicapten.

In oktober van 2018 werd, zoals gebruikelijk de laatste jaren, de tegemoetkoming Eigen Risico voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen weer uitbetaald. Een broodnodige financiële steun voor mensen met hele hoge ziektekosten en een laag inkomen. In… Lees verderAanpassing regeling Eigen Risico chronisch zieken en gehandicapten.