De SGRD


De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o., kortweg de SGRD genoemd, is op 16 juni 2000 opgericht.

De SGRD heeft ten doel om te fungeren als advies- overleg en samenwerkingsorgaan van en voor organisaties, instellingen, verenigingen en instanties, die zich in het werkgebied van de stichting, dus in gemeente Doesburg en omliggende gemeenten bevinden. Ook richten wij ons op de belangenbehartiging van, en de dienstverlening aan mensen met een handicap. Op dit terrein is de stichting onder meer beleidsadviserend voor de gemeentelijke overheid.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen, verenigingen en instanties die zich bewegen op het terrein van gehandicaptenbeleid.

De stichting laat zich bij haar werkzaamheden leiden door een beleid waarbij van meet of aan rekening wordt gehouden met mensen met een handicap, dat er zo weinig mogelijk extra voorzieningen hoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen.

Samengevat staat Stichting Gehandicaptenraad Doesburg e.o.voor de belangen van mensen met een beperking in Doesburg en omgeving. U kunt met uw vragen ten alle tijde telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

Voor klachten kunt u contact met ons opnemen via dit formulier klachten formulier

 

Bezoeken: 631