Inclusie

Wat betekend inclusie.
Inclusie betekent dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving en erbij horen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan.

Misschien denk je nu: ‘maar dat kan nu toch ook al?’ Er zijn immers scholen voor speciaal onderwijs, woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en er is reis assistentie voor mensen in een rolstoel die met de trein reizen. Maar dit zijn geen voorbeelden van inclusie.

In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken al dan niet met persoonlijke hulpmiddelen.

In de onderliggende menu-items gaan we er iets dieper op in.

Weergaven: 160