Jongeren


De SGRD is de werkgroep Jongeren gestart. Reden hiervoor is dat wij ook de specifieke belangen van jongeren met een beperking willen behartigen. Hiervoor willen wij een beeld krijgen wat het betekent voor een jongere met een beperking om in Doesburg te wonen.

Dit kan gaan over allerlei zaken, werk, scholing, sporten, vrije tijd, buiten spelen, ja zeg maar wat iemand zonder beperking ook kan. De SGRD is in gesprek geweest met de wethouder en wij hebben zijn volledige steun en medewerking. Hij geeft aan het prettig te vinden om feedback te krijgen op het uitgezette beleid voor jongeren in Doesburg.

Wilt je meer weten? Of je verhaal doen? Graag zelfs, met jouw hulp krijgen we het beeld compleet. Je kunt contact opnemen met de coördinator van de werkgroep, Marion Berends, telefonisch bereikbaar onder nummer 0628587872 of per email secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org.

Bezoeken: 132