Mobiliteit


De werkgroep mobiliteit organiseert o.a. scootmobieltochten met als doel het gebruik van de scootmobiel te activeren en om voor de langere afstanden de berijders vertrouwd te maken met de mogelijkheden van een scootmobiel. Hierdoor kunnen zij meer genieten van de omgeving en met anderen in contact komen en blijven.

De tocht wordt minimaal 1 keer per jaar, meestal in mei, gereden.
De route wordt zorgvuldig uitgestippeld en wordt door veel vrijwilligers, verkeersregelaars, mensen van het Rode Kruis, de leverancier van de gemeente van de scootmobielen begeleid. Deze leverancier komt met een service auto en controleert op eventuele problemen. Meestal heeft de leverancier een reserve scootmobiel in de bus, zodat iedereen de tocht kan uitrijden.

Een andere activiteit van de werkgroep is het organiseren van trainingen, begeleid door bijvoorbeeld mensen van Veilig Verkeer Nederland. Hier is het doel om de mensen voorlichting te geven over hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen en zo ook meer plezier van hun scootmobiel kunnen beleven. Ook daar is de leverancier van scootmobielen aanwezig en helpt waar hij kan met kleine reparaties. De SGRD streeft er naar om de deelnemers aan tochten en trainingen een tastbare herinnering aan de tocht mee te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat.

Ook hecht de SGRD er veel waarde aan dat de wegen, de toegankelijkheid goed is voor bijvoorbeeld de scootmobielrijders. Daar doen wij dan ook onderzoek naar en wij stellen het erg op prijs dat wanneer u tegen problemen aan loopt op dit gebied dit bij ons kenbaar maakt. Dit geldt overigens voor alle problemen waar u als gehandicapte in Doesburg tegen aan loopt. Garanties voor een oplossing kunnen wij niet geven, wel een luisterend oor en het meedenken en een oplossing zoeken voor uw probleem.

 

Bezoeken: 433