Nieuwe inloop afvalbeleid in Doesburg


Met de aankondiging dat er per 1 januari 2018 in Doesburg een nieuw, gespiegeld, afvalbeleid zou komen, brak er in september 2017 ongeloof, boosheid en ook angst uit bij de Doesburgers. De angst zat vooral bij de mensen met een beperking, de doelgroep dus waar de SGRD zich sterk voor maakt.

Daarom heeft de SGRD de problemen voor mensen met een beperking kenbaar gemaakt bij de politiek. Die problemen zijn vooral de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de containers. Een en ander ging een eigen leven leiden in de (social) media, met als gelukkig gevolg dat het afvalbeleid nog eens grondig werd bekeken en dat de inwoners inspraak kregen. Ook is er in de gemeenteraadsvergadering van oktober 2017 een motie aangenomen die de maximale loopafstand naar een container op 150 meter werd vastgelegd en heeft de wethouder toegezegd met een oplossing te komen voor degenen die zelf niet in staat zijn hun afval weg te brengen.

Er volgden inloopavonden waarin de Doesburgers aan konden geven waar er containers bij moesten komen en of zij voorkeur hadden voor afvalzakken van 30 of van 60 liter. Deze avonden werden druk bezocht, de fietstochten langs de beoogde locaties waar de containers waren gepland, was minder.

Daarna volgde een lange stilte, alleen werd de nieuwe datum waar het nieuwe afvalbeleid zou ingaan, nog verder uitgesteld van 1 april 2018 naar 1 januari 2019. in de week van 20 augustus viel dan de uitnodiging aan alle Doesburgers op de deurmat voor nieuwe informatieavonden waar gemeente Doesburg de uitkomsten van de eerdere informatieavonden met u wil delen.

Deze uitkomsten hebben volgens de gemeente geleid tot een plan voor een evenwichtige spreiding en dichtheid van de containers. U kunt op deze avonden nagaan of dit aan uw voorstellen voldoet en ook op welke plaatsen u een container zou willen hebben voor zowel 30 als 60 liter afvalzakken. Wat verder nieuw is in dit beleid is dat het papier inzamelen in dozen of gebundeld verdwijnt. Vanaf 1 januari 2019 kunt u uw oud papier aanbieden in de oude restafval container of zelf wegbrengen naar de papiercontainers. De regeling voor het medisch afval blijft gehandhaafd.

De SGRD zal beide avonden bezoeken aangezien haar doelgroep ook over heel Doesburg verspreid woont. We hebben alle vertrouwen dat het College goed naar haar burgers heeft geluisterd en hopen dit van harte op 3 en 4 september te kunnen constateren. Wij maken wel twee kanttekeningen.

Als eerste wordt er in de folder van Circulus Berkel gesproken over een straal van 150 meter. Dat is niet juist, dat moet een loopafstand van 150 meter. Een straal betekent immers hemelsbreed en de mens beschikt nog steeds niet over vleugels om met zijn of haar afvalzak over huizen en andere obstakels heen te vliegen.

Als tweede belooft de gemeente met een ondersteuningsplan te komen voor mensen met een beperking. De SGRD hoopt dat deze informatie ook op deze avonden beschikbaar is en dat deze zal inhouden dat ook mensen met een beperking hun afval zelfstandig kunnen wegbrengen. Gemeenten zijn, in het kader van het VN Verdrag voor de rechten van de gehandicapte Mens verplicht om ook deze groep volledig zelfstandig te laten participeren in de samenleving.

De SGRD wil alle inwoners aanraden om bij de avonden aanwezig te zijn en wanneer er aanmerkingen zijn deze bij de gemeente neer te leggen. Alleen door een open en gezamenlijk overleg zal dit kunnen leiden tot een goed werkend afvalbeleid. Het zal immers heel lang van kracht blijven en impact hebben op het dagelijks leven in Doesburg.

 

Weergaven: 27

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.