Minimumloon als pgb-tarief informele hulp niet toegestaan + Update’s

Al anderhalf jaar is er verontwaardiging onder de houders van een PGB, een Persoonsgebonden Budget, op de kortingen die op de betalingen voor informele hulp werden toegepast. Doordat gemeente Doesburg besloot om als tarief uit te gaan van het minimumloon… Lees verderMinimumloon als pgb-tarief informele hulp niet toegestaan + Update’s

Kabinet neemt besluit over ratificatie van het facultatief protocol bij VN-verdrag handicap en het IVRK

Minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen hebben namens het kabinet besloten om het facultatieve protocol van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) en het derde facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake… Lees verderKabinet neemt besluit over ratificatie van het facultatief protocol bij VN-verdrag handicap en het IVRK