Wetten en Regels – Implementatieplan VN-verdrag


Nu het ‘VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ is aangenomen, dienen de Nederlandse gemeenten voor toegankelijkheid op allerlei gebieden te zorgen. Dat kan zijn tot gebouwen, maar ook dat iedereen zo zelfstandig kan meedoen aan het dagelijks leven. Maar wat houdt dat nu precies in?

Het implementatieplan schetst ter inleiding vier belangrijke randvoorwaarden: langdurigheid, gelaagdheid, gezamenlijkheid en ervaringsdeskundigheid. Verder bevat het implementatieplan alle gemaakte werkafspraken tussen de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (als coördinerend bewindspersoon van het Verdrag) en de bestuurlijke partners Alliantie, VNO-NCW en MKB-Nederland en de VNG.

Deze en nog andere zaken zoals de besteding van het programmabudget en het tijdspad komen in het implantatieplan aan de orde.

U kunt het implementatieplan hier downloaden.

 

Leest u ook eens hier: Nederland laat mensen met een beperking links liggen

 

 

Weergaven: 374