Wetten en Regels – VN-Verdrag

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap


Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ (CRPD) aangenomen. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Ook verplicht het tot het uitbannen van discriminatie door bijvoorbeeld scholen of werkgevers.

In het verdrag staan geen nieuwe rechten. Wel geeft het verdrag een verdere uitwerking van de verplichtingen die de regering al heeft op grond van bestaande mensenrechtenverdragen. In de praktijk bleek namelijk dat deze verdragen niet genoeg handvatten boden om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen.

Ratificatie
Nederland heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 30 maart 2007 ondertekend en op 14 juni 2016 geratificeerd. Op 14 juli 2016 is het Verdrag daadwerkelijk in werking getreden en het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de implementatie en uitvoering van het Verdrag in Nederland.

De ratificatie heeft lang geduurd; Nederland is binnen Europa een van de landen die het laatst heeft geratificeerd. De regering zegt daarover dat zij eerst wilde onderzoeken welke wetten aangepast moesten worden en wilde onderzoeken hoeveel de uitvoering van het verdrag gaat kosten. Met ratificatie worden enkele wetten aangepast. Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Het verbod van discriminatie is ook van toepassing op het aanbod van goederen en diensten. Bovendien moeten bedrijven zorgen voor algemene toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen en websites. Het doel is dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de aangeboden goederen en diensten.

De overheid moet nu haar wetten en beleid toepassen in overeenstemming met het verdrag. Het verdrag biedt handvatten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Bovendien maakt het de positie van personen met een beperking sterker, omdat het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en een aantal andere terreinen de regie over hun eigen leven hebben. De rechter moet bij zijn beslissingen op die terreinen rekening houden met het verdrag.

Download hier het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Nederlandse vertaling)

Download hier het Convention on the rights of persons with disabilities (origineel Engels)

Leest u ook eens hier: Het VN-verdrag handicap in wetten en beleid

Download hier het VN-verdrag Handicap eenvoudig uitgelegd

 

 

Weergaven: 518