Wetten en Regels


Omdat het binnen de SGRD erg belangrijk is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van wetten en regels aangaande mensen met een beperking, blijven de mensen van de werkgroep Wetten en Regels zich enthousiast bijscholen met het oog op de belangen van de doelgroep.

Aangezien het onduidelijk is wat, hoe en wanneer naar de gemeente en de burgers informatie wordt doorgegeven, blijft de SGRD alle ontwikkelingen op de voet volgen om adequaat te kunnen reageren als de doelgroep onze hulp inroept.

Indien noodzakelijk gaat een afgevaardigde van de SGRD naar de commissie- en/of raadsvergaderingen en maakt hij/zij gebruik van het inspreekrecht.

Weergaven: 497